Date

Harta digitala a Romaniei - Scara 1:100.000

Date pentru ArcGIS

Prezentare generala

Harta digitala a Romaniei la scara 1:100.000 (HDR100) este realizata in format vectorial,fiind disponibila in formatele vectoriale ESRI – Shapefile, Geodatabase.
Vectorizarea si incarcarea atributelor principale pentru HDR100 s-au facut pe baza a patru surse cartografice 1:100.000:

  • Hartile topografice realizate de DTM (editie nesecreta 1996-1998; sistem de coordonate UTM/WGS84)
  • Hartile continute in Atlasul Cadastrului Apelor din Romania (editia 1992; sistem de coordonate Gauss-Kruger), realizat de Aquaproiect S.A. in colaborare cu mai multe institutii (Regia Autonoma "Apele Romane", I.N.M.H., I.G.F.C.O.T., Institutul de Geografie, I.C.A.S.)
  • Actualizare limite administrative realizata dupa surse ale Centrul National de Geodezie, Cartografie, Fotogrametrie, Teledetectie (CNGCFT) in anul 2006
  • Actualizare limite administrative realizata dupa surse ale Centrul National de Geodezie, Cartografie, Fotogrametrie, Teledetectie (CNGCFT) in anul 2006
Pentru corectia si actualizarea datelor initiale (geometrie si atribute) s-au utilizat diferite surse de date si mijloace interne (setul 1:200.000 ESRI Romania, ridicari GPS) si externe (date ale Comisei Nationale de Statistica, imagini satelitare Landsat 7, etc.). HDR100 cuprinde cuprinde un numar de 10 teme spatiale, prezentate succint in tabelul urmator. Volumul bazei de date este de cca 200 MB (depinzand de formatul de stocare)
Nr. Crt. Tema Tip Vector Nr. vectori/strat Atribute
1. Localitati       Poligon       13685       Nume
Categorie1
Categorie2
UAT
Judet
Cod SIRUTA
Populatie(numai orase)
2. Comune   Poligon 2940 Nume
Judet
Cod SIRUTA
3. Judete Poligon 42 Nume
4. Limite Administrative Linie 8718 Tip
5. Drumuri Linie 134798 Tip1
Tip2
Tip3
Nume3
Judet
6. Cai ferate Linie 2896 -
7. Statii cale ferata Punct 1899 Nume Statie
Tip
Judet
8. Rauri Linie 150765 Nume
Tip
9. Rauri_poligon Poligon 681 Nume
10. Lacuri  Poligon  8270 Nume
Tip
11. Fluviul Dunarea Poligon 46 Nume

HDR100 constituie un suport detaliat pentru aplicatii GIS care acopera întreg teritoriul national. Datorita scarii surselor cartografice primare, ea poate fi folosita şi în cazul aplicatiilor GIS la scara regionala sau pe cele doua niveluri de organizare ale unitatilor administrative (comune si judete).
HDR100 poate fi utilizata ca atare (interogare, vizualizare, printare), prin exploatarea informatiei spatiale şi a atributelor continute de catre fiecare tema sau prin combinarea informatiilor obtinute din mai multe teme. Valoarea sa poate fi amplificata de utilizator în functie de necesitati prin adaugarea de noi atribute temelor existente sau prin construirea de noi teme spatiale pe suportul oferit de aceasta.
Conditiile de precizie in care a fost realizata permit utilizarea acestei harti si in aplicatii de tip ruta si navigatie rutiera pe baza suportului oferit de tema spatiala drumuri . Precizia acestei teme a fost substantial imbunatatita de-a lungul drumurilor europene prin ridicarea GPS a acestora cu o precizie metrica.

Descrierea componentei geometrice a temelor spatiale

Realizarea componentei geometrice a temelor HDR100 s-a realizat prin vectorizarea manuala a diferitelor elemente de harta. Actualizarile de geometrie ale temei drumuri (de-a lungul drumurilor europene) s-au facut prin incarcarea vectorilor generati automat in timpul ridicarilor GPS.
Procedura de vectorizare/validare topologica a urmarit creearea de entitati vectoriale cu o structura topologica specifica logicii spatiale a temelor vectorizate (vectorii de tip linie sunt conectati topologic in nodurile terminale, toate intersectiile vectorilor de tip linie sunt generate, a fost asigurata coincidenta de pozitie a vectorilor pentru entitatile poligonale/liniare adiacente; sau evitat suprapunerile spatiale ilogice, etc.).
Alegerea tipului vectorial (punct, linie, poligon) pentru fiecare tema s-a facut in functie de caracteristicile de reprezentare ale diferitelor entitati spatiale de pe harta sursa 1:100.000 (formatul vectorial si caracteristicile topologice ale fiecarei teme se supun in primul rand criteriului scarii sursei).
Caracteristicile geometriei temelor sunt redate in tabelul urmator :

Nr. Crt Tema Tip vector 
Caracteristici ale geometriei
1. Localitati Poligon Localitatile sunt reprezentate prin poligoane cu topologie specifica (existenta limitelor comune si eliminarea suprapunerilor intre entitatile adiacente).
2. Comune Poligon Comunele sunt reprezentate prin poligoane cu topologie specifica (existenta limitelor comune si eliminarea suprapunerilor intre entitatile adiacente). Este asigurata coincidenta limitelor poligoanelor comuna cu limitele poligoanelor judete (acolo unde este cazul).
3. Judete Poligon Judetele sunt reprezentate prin poligoane cu topologie specifica (existenta limitelor comune si eliminarea suprapunerilor intre entitatile adiacente). Este asigurata coincidenta limitelor poligoanelor judete cu limitele poligoanelor comuna (acolo unde este cazul).
4. Limite administrative
Linie Limitele administrative sunt vectori linie conectati topologic care descriu granita de stat, limitele de judete si limitele de comune. Este asigurata coincidenta de pozitie a vectorilor linie din aceasta tema cu limitele poligoanelor din temele judete si comune.
5. Drumuri Linie Reteaua de drumuri este redata prin vectori linie conectati topologic in nodurile terminale. Reteaua este fragmentata intre toate punctele de intersectie ale diferitelor categorii de drumuri reprezentate (nu exista intersectii negenerate in cazul suprapunerii vectorilor linie)
6. Cai ferate Linie Reteaua de cai ferate este redata prin vectori linie conectati topologic in nodurile terminale.
7. Statii cale ferata Punct Vectori de tip punct conectate cu reteaua de cai ferate.
8. Rauri Linie Reteaua de rauri este reprezentata prin vectori linie conectati topologic in punctele de confluenta ale retelei hidrografice. Acolo unde raurile sunt reprezentate prin poligoane (la scara hartii sursa) sau generat si vectori linie care urmaresc axul vectorilor poligon. Astfel reteaua hidrografica de tip linie prezinta continuitate inclusiv pe portiunile in care harta sursa contine de-a lungul vailor lacuri saulargiri asimilabile geometriei de tip poligon.
9. Rauri
Poligon
Acolo unde raurile sunt reprezentate la scara hartii sursa prin suprafete s-au generat vectori poligon.
10.
Lacuri
Poligon
Lacurile sunt reprezentate prin entitati de tip poligon. Au fost reprezentate inclusiv acumularile existente pe diferitele rauri interioare.
11.
Fluviul Dunarea
Poligon
Albia fluviului este reprezentata prin poligoane care pot inchide enclave interioare reprezentand ostroavele puse in evidenta la scara de referinta a hartii.

Toate temele vectoriale sunt fragmentate pe limitele de judete; practic fiecare tema poate fi usor si corect identificata in limita spatiului unui judet (unitatea administrativa de baza a HDR100).

Descrierea atributelor temelor HDR100

Nr. Crt. Tema Atribut Descriere Tip atribut Valori
1. Localitati Nume Denumirea localitatii Text -
Categorie1 Clasificare generala Numeric (short integer) 1 - Urban
2 - Rural
Categorie2 Clasificare conform SIRUTA Numeric (short integer) 11 - Municipiu - capitala tarii
12 - Municipiu resedinta de judet
13 - Municipiu
14 - Oras
21 - Comuna
22 - Comuna suburbana
31 - Sat - resedinta de comuna
32 - Sat
33 - Sat suburban
41 - Statiuni turistice
Unitate administrativa Unitatea administrativa de care apartine localitatea Text -
Judet Judetul de care apartina localitatea Text -
Codul SIRUTA Codul SIRUTA al localitatii (nivelul 3) Numeric (long integer) -
Populatia Populatia - numai pentru orase Double -
2. Comune Nume Denumirea comunei Text -
Judet Judetul de care apartine comuna Text -
Codul SIRUTA Codul SIRUTA al comunei (nivel 2) Numeric (long integer) -
3. Judete Nume Denumirea judetului Text -
4. Limite administrative Tip Tipul limitei administrative Numeric (short integer) 1 - Granita de stat
2 - Limita de judet
3 - Limita de comuna
4 - Tarmul Marii Negre
5. Reteaua de drumuri Tip1 Clasificare conform hartii topografice Numeric (short integer) 1 - Autostrada
2 - Sosea modernizata
3 - Sosea
4 - Natural imbunatatit
5 - Intravilan
6 - Alte categorii
Tip2 Clasificare I pe categorii de drumuri Numeric (short integer) 1 - Autostrada
2 - Drum national
3 - Drum judetean
99 - Alte drumuri
Tip3 Clasificare II pe categorii de drumui Numeric (short integer) 1 - Drum european
99 - Alte drumuri
Nume2 Denumirea drumului dupa rang national Text Ex: A1, D.N. 1, D.J. 256, etc.
Nume3 Denumirea drumului dupa rang european Text Ex: E80, E85, E70
Judet Denumirea judetului pe teritoriul caruia este localizat tronsonul de drum Text -
6. Reteaua de cai ferate Judet Denumirea judetului pe teritoriul caruia este localizat tronsonul Text -
7. Statii cale ferata Nume statie Denumirea statiei Text -
    Judet Denumirea judetului pe teritoriul caruia este localizata statia Text -
    Tip Clasificare pe categorii de statii Numeric (short integer) 1 - Gara
          2 - Statie
          3 - Halta
          4 - Nedefinit
8. Reteaua de rauri Nume Denumirea tronsonului de rad intre doua confluente Text -
     Tip Clasificare rauti conform hartii topografice
Text
1 - Permanent
          2 - Temporar
          3 - Canal
          4 - Nedefinit
9. Reteaua de rauri (poligon)
Nume
Denumirea tronsonului de rau
Text
-
10. Lacuri
Nume
Denumirea lacului
Text
-


Tip
Clasificare lacuri conform hartii topografice
Numeric (short integer)
1 - Permanent

2 - Temporar

3 - Mlastina

4 - Nedefinit
11.
Fluviul Dunarea
Nume
Denumirea tronsonului de fluviu
Text
-

Formatele temelor spatiale

Stocarea temelor spatiale ale HDR200 este asigurata in formate ESRI :

  • Shapefile – ofera o structura de date GIS foarte simpla si robusta bazata pe generarea fiecarei teme spatiale intr-un singur format vectorial (punct, linie sau poligon) cu o exploatare si editare nepretentioasa; datele descriptive sunt stocate in tabele d’Base usor de administrat din punctul de vedere al adaugarii/stergerii si formatarii coloanelor suportate;
  • Geodatabase – format care imbina caracteristicile specifice suportului pentru date spatiale (geometrie, sistem de coordonate) cu cele specifice sistemelor bazelor de date nonspatiale (Personal Geodatabase este un fisier Access modificat); permite stocarea intr-un singur fisier a tuturor datelor spatiale (teme in format vectorial punct, linie, poligon – controlabile prin reguli topologice) si nonspatiale (tabele), precum si definirea unor elemente de comportament ale bazei de date (controlul introducerii atributelor, stabilirea de relatii intre tabele, generarea de structuri de tip retea, etc.); este cel mai avansat format de baze de date spatiale oferit de ESRI, total integrat cu tehnologia ArcGIS vers. 8.x, 9.x si 10.x

Livrarea datelor se poate face in oricare dintre formatele mentionate, in functie de preferintele tehnice ale utilizatorilor.

Sistemul de coordonate

HDR100 este stocata in sistem de coordonate Stereo70. Temele sale pot fi insa livrate in orice alt sistem de coordonate solicitat de catre utilizatori.
In mod curent harta este oferita si in alte sisteme de coordonate utilizate in Romania precum UTM, Gauss sau in coordonate Latitudine/Longitudine pe datum WGS84.

Contactati-ne | Home | Produse | Instruire